Vælg en side

Betingelser & Vilkår


Såfremt du aktivt har tilvalgt at modtage nyhedsbrev/marketing mails vil du modtage disse, og de sendes udelukkende til dig, hvis du har givet dit samtykke.

Nyhedsbreve/marketingmails kan til en hver tid afmeldes, hvis du ikke længere ønsker at modtage dem. Alle emails har et link i bunden, hvor du kan se, hvad du er skrevet op til og afmelde dig.

Oplysninger, der er indsamlet via nyhedsbrev bruges til markedsføring på sociale medier og til at sende dig nyhedsbrevet.

Oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med køb via Payhip platformen anvendes udelukkende til at levere og fakturere ydelsen.

Dine personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven og de bruges udelukkende til det formål, de er indsamlet til og når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant, vil de blive slettet.

Der opbevares og anvendes almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt data om brug af digitale ydelser, herunder nyhedsbreve, via kilderne:

 • Direkte af dig ved tilmelding til mit nyhedsbrev på hjemmesiden eller andre steder på internettet.
 • Direkte af dig i forbindelse med køb af produkter eller ydelser.
 • Fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige, f.eks. sociale medier.
 • Databehandlingssystemet Payhip.

Behandlingsgrundlag

Disse oplysninger lagres og behandles af en eller flere af disse årsager:

 • Feel Good Rebels legitime interesse i at markedsføre virksomheden.
 • For at vi kan opfylde en kontrakt, som du er part i.
 • For at vi kan overholde en retlig forpligtelse, f.eks. i henhold til bogføringsloven.

Modtagere

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

Feel Good Rebel har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er en garanti for, at de overholder gældende lovgivning om beskyttelse af dine personoplysninger:

 • Stripe til betaling af produkter og ydelser
 • Payhip til håndtering af tilmelding og køb af produkter og relevante emails i denne forbindelse.
 • Flodesk til håndtering af mailadresser til udsendelse af digitale nyhedsbreve.

Opbevaring

Dine personoplysninger opbevares og behandles, i det tidsrum det er nødvendigt og til de nævnte formål:

 • Så længe du modtager markedsføringsmateriale og ikke har trukket et afgivet samtykke tilbage; og såfremt Feel Good Rebel ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne fx i forbindelse med en retlig forpligtelse.’
 • I forbindelse med levering af produkter og tjenester vil dine personoplysninger blive opbevaret i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, medmindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode, eksempeltvis fordi du har adgang til et online produkt, du har købt.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du har altid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi ligger inde med om dig og såfremt du ikke ønsker at have dine oplysninger opbevaret, kan du kontakte os for at få dem slettet fra systemet og få en skriftlig bekræftelse herom.

Hvis der er fejl i de oplysninger jeg har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet).

Levering af digitale produkter:

Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Der er 14 dages returret på alle produkter, såfremt de ikke er downloaded/streamet, da det anses som brud på emballagen. I det øjeblik de downloades/streames, anses det for brudt emballage, og fortrydelsesretten bortfalder. Al trafik og streaming trackes i backend.

Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, og endnu ikke har downloaded/streamed materialet, så kontakt os på parnuuna@feelgoodrebel.com

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Feel Good Rebel. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt til privat brug. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Alt materiale er beskyttet af copyright lovgivning, og må derfor ikke deles, kopieres eller plagieres. Brud på dette medfølger retsforfølgning.

Alle produkter og ydelser købes og anvendes på eget ansvar og kan ikke træde i stedet for læge- eller psykologhjælp. Alle produkter og ydelser skal således opfattes og anvendes som inspiration. Personer med fysiske, psykiske lidelser eller kroniske sygdomme bør altid konsultere en læge. Parnuuna Kristiane Thornwood og Feel Good Rebel kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte bivirkninger, som ydelserne måtte medføre.

Hvis du ønsker at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.