Vælg en side

Jeg er stødt på de 12 univeselle love et par gange efterhånden, og de bliver ofte nævn i forbindelse med “manifestation”. Det er 12 universelle og naturlige love, som styrer vores eksistens her på jorden.

Jeg har fundet dem på engelsk, og skriver dem her på dansk, så jeg selv også får en bedre forståelse af dem.

Hvorfor? Fordi det gavner at undersøge de ting, der er spændende for én. Det øger vores livskvalitet at følge begejstringen, og glæde os over at lærdom er så let tilgængelig nu til dags.

Det kan også gavne at være åben over for nye (eller gamle) idéer og koncepter, der har virket for utallige andre mennesker – i stedet for at lukke af for muligheden for succes.

De fleste kender loven om tiltrækning, men den er meget lidt fyldestgørende, så jeg synes det er interessant at finde de andre frem, og se hvordan de kan bruges i livet.

Source: https://thelawofattraction.com/12-spiritual-laws-universe/

1. Loven om guddommelig enhed.

Loven om guddommelig enhed er en grundlæggende lov, ifølge hvilken at alt i hele universet er forbundet. Med andre ord, har alle dine valg, ord, ønsker og overbevisninger, en indvirkning på verden, og på menneskene omkring dig.

Nogle gange er denne indvirkning øjeblikkelig og klar. Andre gange, kan det tage lidt længere tid om at gøre sig bemærket, eller måske lægger du slet ikke mærke til det. Tænk dig selv som en del af alt omkring dig, for at leve i overensstemmelse med denne lov. Vi er alle et, og opmærksomheden på dette gør os mere powerfulde og mere empatiske.

2. Loven om vibration.

Ifølge loven om vibration, er enhver partikel i universet i konstant bevægelse og bærer energi. Dette gælder de større dele af universet, såsom planeter og stjerne. Men det gælder også stolen under dig, eller bordet hvorpå din computer er.

Dertil har alt sin egen specifikke energimæssige frekvens. Høj energi partikler er naturligt afstemt til andre høj energi partikler, og det samme gælder dem med lav energi.

Hvis dit mål er at leve et mere produktivt og fuldt liv, overvej da hvad du kan gøre for at højne din egen energi frekvens.

3. Loven om korrespondance

Loven om korrespondance er i direkte relation til den grundlæggende lov om guddommelig enhed. Hoved idéen er her, at mønstre gentager sig gennem hele universet, og at de fremtrædende mønstre også gentages i det små.

Tænk for eksempel på det populære eksempel med spiralmønstret, der gentager sig alle mulige steder i galaksen.

Led efter mønstre i dit eget liv og i dine tanker, og læg mærke til, hvordan de gentager sig andre steder i verden.

Når du gør det, så overvej hvilke ændringer på dine mønstre du kan lave, og hvordan de vil påvirke verden på en større skala.

4. Loven om tiltrækning

Som du muligvis allerede ved, så fortæller loven om tiltrækning os, at lige tiltrækker lige. Så for at du får mere af de ting, du ønsker i liver, skal du finde ud af hvordan du kan vibrere på den samme frekvens som disse ting. Den generelle læring i det, er at når du vælger at være positiv, proaktiv og kærlig, vil det tiltrække mere af det ind i dit liv. Samtidig vil pessimisme, frygt og sløvhed lede til flere negative oplevelser i alle aspekter af livet.

Ved at arbejde på at leve mere positivt, også idag, bruger du allerede loven om tiltrækning til at skabe et bedre liv for dig selv.

5. Loven om inspireret handling

Folk der arbejder med loven om tiltrækning siger ofte at de ønsker at de havde kendt til loven om inspireret handling tidligere! De to love er tæt forbundet, og loven om inspireret handling fortæller os, hvad vi aktivt skal gøre for at opnå vores mål.

Mange mennesker tror at visualisering og positiv attitude omkring et mål, er nok til at få noget ud af loven om tiltrækning.

Det er bare ikke helt korrekt, fordi du skal også tage inspirerede handlinger mod det mål du ønsker at opnå. Om det er store eller små skridt, så vil det, med det samme, hjælpe dig til at tiltrække det forhold, job eller mere overflod du ønsker.

3. Loven om evig forvandling af energi

Loven om evig forvandling af energi fortæller os at alt omkring os er i konstant forandring. Du kan ikke se alle de forvandlinger der sker, fordi mange af dem, eksisterer på et celle- eller atom-niveau. Men de forandrer sig alligevel.

Grunden til at det er vigtigt at være opmærksom på denne lov, er at det hjælper dig til at se, hvordan du kan udløse positiv forandring. Specifikt, vær opmærksom på at høje vibrationer kan udløse forbedring i lave vibrationer. For eksempel, hvis du befinder dig i en lav vibration, vil en ven, der vibrerer på et begejstret og højere niveau, naturligt udløse en energimæssig forvandling i dig.

7. Loven om årsag og virkning

Som en af de mest ligeud love i universet, fortæller loven og årsag og virkning at al aktion har en tilsvarende reaktion.

Det ved du formentlig allerede, når det kommer til de fysiske aspekter i verden. Men måske har du ikke overvejet, hvordan den lov kan anvendes ved de spirituelle aspekter af universet.

Dit spirituelle liv kan påvirke verden omkring dig, og foresage positive eller negative reaktioner. På samme måde kan det fysiske miljø du befinder dig i, påvirke din spiritualitet, om det så er godt eller skidt.

Spørg dig selv, hvilke typer forhold mellen det spirituelle og det fysiske, og hvordan du kunne have ønsker om at ændre det.

3. Loven om kompensation

Ifølge loven om kompensation, vil du modtage det du sender ud.

Det ligner lidt loven om tiltrækning, men med et fokus på ideen om at kompensation kan komme i mange former.

For eksempel, hvis du vinder en stor sum penge, kan det være du tænker at du har fået en belønning.

Men afhængigt af, hvordan du har levet, kan denne store sum penge lede til et værre liv end et bedre liv.

I bund og grund, så høster du hvad du sår. Denne lov minder dig om at være opmærksom på, hvordan du behandler andre og også planeten.

9. Loven om relativitet

Loven om relativitet handler om at alting er neutralt, når det bliver observeret i isolation.

Så ingen specifik person, oplevelse, følelse eller handling kan dømmes god eller dårlig, indtil du ser det i sammenligning med noget andet.

For eksempel, så tænker du måske at du er fattig, men det kan være fordi du sammenligner dig med 3 rige onkler.

Ved at have denne lov i bagtankerne, vil du være bevidst om faktummet, at der altid er flere mulige perspektiver omkring alt hvad der sker for dig.

Ved at prøve at bruge de forskellige perspektiver, kan gøre dig mere taknemmelig, og kan også vise dig hvor du kan skabe positiv forandring i dit liv.

10. Loven om polaritet

Når vi tænker på loven om polaritet, er den vigtigste ting at huske, at absolut alt har en modsætning. Og det er netop denne eksistens af modsætninger, der gør det muligt for os at forstå livet.

Som følge, når du går igennem noget svært i livet, vil det være netop dette, der hjælper dig til at virkelig værdsætte de kommende bedre tider.

Ved regelmæssigt at minde dig selv om dette, kan du styrke din modstandsdygtighed i svære tider. For eksempel, selvom et svært brud er smertefuldt, lærer det dig hvad der ikke virker for dig i et parforhold, og hjælper dig til at finde frem til det, der gør.

11. Loven om rytme

Nogle gange kalde loven om evig bevægelse, fokuserer loven om rytme netop på bevægelse. Specifikt refererer det til faktummet at alting kommer i cyklusser.

Du kan se det i naturen, for eksempel årstiderne, og i hvordan kroppen ældes.

Det kan også anvendes til en persons livsstadier, og ved at reflektere på dette, hjælper dig til at skabe perspektiv.

Dagens sæson kan være god, men intet er permanent, så nyd alt det du kan, så længe det varer.

Det kan også være at du er i en negativ del af cyklussen lige nu, som er ved at forberede dig til en blomstrende forandring i næste cyklus.

12. Loven om køn

Til slut, har loven om køn meget lidt at gøre med biologisk køn. Det refererer mere til faktummet at der er to større typer af energi. Du kan tænke på dem som maskulin og feminin, som yin og yang, eller som anima og animus.

Vi har alle en vis mængde energi, og må hver især finde en måde at opnå balance mellem begge typer, hvis vi gerne vil leve autentisk og lykkeligt.

Tænk på hvilken rolle, hver type energi spiller i vores liv, og om der er for meget eller for lidt af dem.

———

Når du læser det her, giver det mening for dig?

Jeg synes det giver relativ god mening, taget betragtning om hvor lidt fyldestgørende forklaringerne er. Men det virker som nogle love, der kan være værd at overholde, for at leve et lykkeligt liv.

<3 Parnuuna