Selvudvikling

Tænk som en 5-årig

Et studie

George Land, en amerikansk Forfatter, Foredragsholder, og Forsker, blev i 60’erne hyret af NASA til at undersøge hvor alle genierne var – fordi NASA gerne ville hyre de bedste af de bedste.

Det kom frem til, at han lavede et studie, for at finde frem til, hvordan vi tænker kreativt. “Imaginative Thinking”. – Link til hans video: https://youtu.be/ZfKMq-rYtnc?si=DiYMowp9KUUydrgZ

Det gik ud på, at de lavede nogle tests på 1600 børn mellem 4-5 år, og fulgte dem op til voksen-alderen.

De fandt frem til, at 98% af børnene var exceptionelt kreative. Det vil sige, at de tænkte som genier.

5 år efter, hvor børnene var blevet 10 år, blev de testet igen, med samme test. Her var der 30% af børnene, der udviste geni.

10 år efter, hvor de nu var 15 år, blev de testet igen. Og her var det kun 12% af børnene, der udviste geni.

En del år senere, lavede de en test på nogle af dem, der var med i prøverne – Nu var de omkring de 30-31 år – og kun 2% udviste geni.

2 måder at tænke på

Vi har to måder at tænke på – den ene er den kreative tankegang og den anden er den logiske tankegang.

Den kreative tankegang, som Dr. Land kalder “divergent”, er vores evne til at forestille os ting, der ikke eksistere. Vores evne til at skabe ud af ingenting.

Den logiske tankegang, som han kalder “Convergent”, er hvor vi analyserer, dømmer og er kritiske omkring ting.

Og begge tankegange er vigtige.

Hvis vi lever i en fantasiverden, vi selv har skabt, kan det være svært at nå til enighed med andre mennesker.

Og med en udelukkende logisk tankegang, vil vi begrænse os enormt meget i vores udvikling.

Hjernen Slås

Vi begynder enormt tidligt at komme i institutioner, der lærer os, hvordan verden hænger sammen.

Skolesystemet lærer os at bruge begge tankegange på én gang. Og det mener Dr. Land er den største faldgrube i det her. Fordi, at hjernen “slåsser” med sig selv, når den prøver at bruge den kreative hjernehalvdel, samtidig med at den prøver at tænke kritisk.

Forestil dig at du skal løse en opgave du aldrig har prøvet at løse før (som vi ofte gør i skolen) – samtidig med at du får at vide, at det skal gøres på en bestemt måde.

Du mærker begrænsningen med det samme.

Genier formår at bruge deres kreative hjerne til at løse opgaver på fantasifulde måder med, hvorefter de bruger den logiske til at finde ud af hvad de kan bruge, og hvad de kan smide væk.

Hvor vi, “almindelige mennesker” allerede “ved” om det kan lade sig gøre eller ej, ud fra det, vi har lært.

Og grunden til at han mener at skolen lærer os dette – er simpelthen et levn fra fortiden, hvor vi blev industrialiserede, lavede fabrikker, og havde brug for at ensrette mennesker til at varetage arbejdet på fabrikker. Han kalder skolerne i dette scenarie for “menneske fabrikker”. Og det trænger til en opdatering – i forhold til hvad i nu ved om vores hjerner, udvikling, samfundsstrukturer etc.

Find dit indre geni

Du kan nemt finde frem til dit “indre geni” – når du står over for opgaver, du synes, der virker svære at løse.

Det handler om, at midlertidigt slukke for den logiske hjerne, og tillade den 5-årige version af dig løse opgaven.

Giv dig selv en rum tid, til at bare brainstorme, uden et “det kan ikke lade sig gøre”-filter. Og se hvad der kommer frem.

Det er en træning.

KONKLUSION:

Så – selvom vi er blevet lært noget, der umiddelbart ikke gavner vores personlige udvikling og kreative problemløsnings-evner, er det simpelt at lære det om.

Det kræver, til en start, blot at finde frem til det indre barn, og lade det arbejde for os.

Prøv det engang, og fortæl, hvad du oplever.

Tak for nu.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *